psychopraxis_4.png

Kriser/Traumer

Følelsesmæssige traumer er ikke synlige på samme måde som de fysiske traumer, men derfor kan skadens omfang og voldsomhed alligevel opleves/være fuldstændig tilsvarende.

Traumer er hændelser eller oplevelser i nær eller fjern fortid, der ikke er blevet bearbejdede på grund af den helt akutte eller en mere længerevarende følelsesmæssige overbelastning, som man har været udsat for. Det er disse ubearbejdede oplevelser, som man mærker i nutiden. De viser sig både i form af tanker, som følelsesmæssige og/eller fysiske reaktioner/svingninger, og det kan give anledning til mange forskellige symptomer og uhensigtsmæssige reaktioner i ens hverdag.

Man skelner mellem livskriser, som handler om ting de fleste af os kommer ud for igennem livet (ægteskab/skilsmisse, at få barn, flytte hjemmefra, miste nogen man holder af mmm) og kriser, som bliver udløst af voldsomme og uventede hændelser og situationer. Hændelser og situationer, vi er uforberedte på.

Ofte opleves disse hændelser som en direkte trussel i mod os selv eller nogen, vi holder af. Og ofte er en stærk oplevelse af mangel på kontrol eller magtesløshed en væsentlig del af hændelsen. Det kan give de samme reaktioner, hvad enten det indebærer truslen om tab eller et reelt tab. Og måske reagerer vi helt anderledes, end vi havde forventet, at vi ville gøre i en sådan situation.

Vi kan reagere på mange forskellige måder og med mange forskellige kropslige reaktioner og symptomer, som er helt naturlige. Det kan være hovedpine, svimmelhed, angst, kvalme, sitren

eller ondt i maven eller andre steder i kroppen.

Vi kan reagere med at have en hel masse følelser blandet sammen eller store følelses-

mæssige svingninger, men vi kan også helt modsat føle os fuldstændigt følelsesløse.

Ofte er både hukommelse, koncentration, søvn og appetit påvirket af hændelsen

efterfølgende.

PTSD

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion) kan beskrives som en forsinket stress-

reaktion, der kan opstå som følge af en voldsom psykisk belastning, hvor personen

har følt hjælpeløshed, afmagt, frygt eller rædsel.

PTSD kan opstå som følge af mange forskellige typer af traumatiserende oplevelser/

hændelser – alvorlige ulykker, voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, fødselstraumer, krigsoplevelser i forbindelse med missioner og hvis man står som vidne til voldsomme

begivenheder (trafikulykker, drab o.l.)

Den eller de hændelser (enkeltstående eller over længere tid) man har været udsat for,

medfører efterfølgende et uforholdsmæssigt højt stressniveau og øget alarmberedskab.

PTSD er en tilstand, hvor vores normale alarmsystem fungerer – bare mange gange

forstærket. Dvs. følelsesmæssige reaktioner og kropslige fornemmelser aktiveres meget

hurtigere og meget voldsommere i situationer, hvor der kan spores den mindste trussel.

Vores indbyggede alarmsystem/alarmberedskab har et ene formål at sikre vores overlevelse i den verden, vi lever i, og ved PTSD kan hjernen ikke altid skelne mellem fortid og nutid. Og reagerer ud fra princippet ”better safe than sorry”!

Symptomer ved PTSD kan være flashbacks, stærkt ubehag ved alt hvad der – bevidst eller

ubevidst - kan minde om den traumatiske begivenhed, - det kan aktiveres/trigges af alle slags sansemæssige påvirkninger. Mareridt, forstyrret søvn, tankemylder eller voldsomme følelsesmæssige svingninger eller oplevelser af kontroltab kan også være tegn på PTSD eller PTSD lignende tilstand. Ofte ses også mange fysiske reaktioner i form af muskelsmerter og hovedpiner.

De fleste personer med PTSD vil af sig selv forsøge at undgå aktiviteter og situationer, der kan minde dem om den traumatiske hændelse, hvilket i dagligdagen kan vanskeliggøre helt almindelige hverdagsting.

Traumer & PTSD

dansk psykologforening medlem.jpeg
EMDR_DANMARK-e1424445742821.png
IMG-3439.PNG